Pergola og terrassetak

Prikken over i-en på terrassen er taket. Terrassetaket kan være et åpent, beplantet sperretak – en pergola – eller et tett tak som skjermer mot sterk sol og regn, luner mot vind og gir den gode utestue-følelsen.

En pergola gir lett og behagelig skygge, og den er et utmerket klatrestativ for planter. Den kan bestå av korte sperrebiter på toppen av en levegg eller bjelke, eller et åpent tak av sperrer, eventuelt med lekter eller espalier som plantene kan klatre på over sperrene. Plasseres den inn mot huset, skjermer den lite for rommene innenfor. Dessverre beskytter pergolaen ikke mot regn – selv om vi vel sjelden sitter ute når det regner.

 


Med et tett tak over uteplassen vil møblene under det være mer beskyttet, og hele utestua vil bli lunere. Taket kan være tilnærmet flatt eller bygd med samme takvinkel og tekking som huset. Er det viktig å ta best mulig vare på lyset, både på uteplassen og i rommet innenfor, kan du tekke det med laminert glass, gjennomskinnelige lysplater, bølgeplater eller kanalplater av plast. Å bryte opp takflaten med en eller flere takkupler eller takvinduer vil også gjøre taket lettere og plassen under det lysere. Hvis et tett tak går utenfor stuevinduene, vil det stjele temmelig mye av dagslyset inne. Dette unngår du med gjennomskinnelige plater.

 

 

Konstruksjonen

En pergola, altså et åpent sperretak, får ingen belastning utover vekten av sperrene, og her er det i første rekke utseendet som bestemmer dimensjonene. En bærebjelke på 48 x 148 mm med sperrer av 48 x 98 eller 48 x 148 mm er passelige dimensjoner.

Et tett tak beregnes og konstrueres som ethvert annet tak. Her er det viktig at materialdimensjonene er solide nok. Vi går ut fra en snølast på 250 kg pr. m2, men normalt vil snøen gli av tak med glatte plastplater, i alle fall ved brattere helling enn 18 grader. Er snølasten mer enn 250 kg pr. m2, må dimensjonene økes. Dette gjelder ikke stolper og lekter, som er solide nok.

 

 

Stolpene

Stolpene bør være minst 98 x 98 mm. Vil du unngå sprekker, som det gjerne blir i grove materialer, kan du spikre sammen to stk. 48 x 98 mm. Da er det enkelt å lage opplegg for bærebjelken, ved å la den ene stolpedelen være litt kortere enn den andre. Du kan eventuelt lage doble stolper, for eksempel to stk. 48 x 148 mm som festes på hver side av bærebjelken. En kloss under drageren, i nederkant og midt på stolpen, gjør stolpen stiv og binder det hele sammen.

 

Bærebjelkene

Dragerne eller bærebjelkene må tilpasses avstanden mellom stolpene. Inntil 2,5 m er det tilstrekkelig med 48 x 198 mm. Er spennet mer enn 2,5 m, spikrer du sammen to stk. 48 x 148 mm. Er spennet mer enn 3 m, spikrer du sammen 2 stk. 48 x 173 mm.

Sperrene

Taksperrene skal ligge med maksimum 60 cm avstand. De skal ha en dimensjon på 48 x 98 mm ved et spenn på rundt 2 m, 48 x 123 for 2,5 m, 48 x 148 for 3 m og 48 x 173 mm for spenn over 3,5 m. Vi påstår ikke at konstruksjonen knekker sammen ved litt lengre spenn, men snølasten kan gjøre at taket bøyer seg, og den buen får du aldri rettet opp igjen.

Blir spennet på bærebjelkene for langt, og du ikke ønsker å bruke grovere dimensjoner, kan du redusere spennet ved å sette opp skråstøtter fra vegg- og hjørnestolper. For at de ikke skal gli, må skråstøttene felles inn i hakk både i bærebjelke og vegg/stolpe, og stolpene må være solide nok til å kunne oppta det store sideveis presset.

 

 

Lekter og tekking med plater

Bruk kraftige lekter, for eksempel 36/48 x 48 mm, lagt med 60 cm avstand. Denne dimensjonen er god å arbeide med, og gir godt skrufeste uten å sprekke. Lekteavstanden kan variere litt for de ulike tekkematerialene, så det er viktig å sjekke leverandørens monteringsanvisninger først. På vindutsatte steder bør lekter, sperrer og toppsvill forankres med beslag.

Plastplater blir forholdsvis sprø i kulde, og plutselige belastninger er nok til at de sprekker eller knekker helt. Derfor bør de unngås der det er fare for snøras fra et høyereliggende tak.

Takrenner må vurderes. Dersom takvannet plasker ned og gjør vegg eller andre konstruksjoner våte, monterer du takrenner og sørger for nedløp som leder vannet vekk fra vegg og fundament.

 

Finn produktene på byggmakker.no

  • Helene Nilsen

    Hei :-)
    Jeg jobber som markedssjef i Plastmo AS og vi leverer mye av de plastplatene som monteres rundt i det ganske land. Et viktig poeng når disse platene monteres er at sperrer/lekter som vender opp mot platen males/beises hvit eller dekkes med hvit lektetape. Da unngår du varmeutvikling pga. plate mot gulnet/mørkt treverk og platen vil holde seg pen mye lenger :-)

En pergola gir lett og behagelig skygge, og den er et utmerket klatrestativ for planter. Den kan bestå av korte sperrebiter på toppen av en levegg eller bjelke, eller et åpent tak av sperrer, eventuelt med lekter eller espalier som plantene kan klatre på over sperrene. Plasseres den inn mot huset, skjermer den lite for rommene innenfor. Dessverre beskytter pergolaen ikke mot regn – selv om vi vel sjelden sitter ute når det regner.

 


Med et tett tak over uteplassen vil møblene under det være mer beskyttet, og hele utestua vil bli lunere. Taket kan være tilnærmet flatt eller bygd med samme takvinkel og tekking som huset. Er det viktig å ta best mulig vare på lyset, både på uteplassen og i rommet innenfor, kan du tekke det med laminert glass, gjennomskinnelige lysplater, bølgeplater eller kanalplater av plast. Å bryte opp takflaten med en eller flere takkupler eller takvinduer vil også gjøre taket lettere og plassen under det lysere. Hvis et tett tak går utenfor stuevinduene, vil det stjele temmelig mye av dagslyset inne. Dette unngår du med gjennomskinnelige plater.

 

 

Konstruksjonen

En pergola, altså et åpent sperretak, får ingen belastning utover vekten av sperrene, og her er det i første rekke utseendet som bestemmer dimensjonene. En bærebjelke på 48 x 148 mm med sperrer av 48 x 98 eller 48 x 148 mm er passelige dimensjoner.

Et tett tak beregnes og konstrueres som ethvert annet tak. Her er det viktig at materialdimensjonene er solide nok. Vi går ut fra en snølast på 250 kg pr. m2, men normalt vil snøen gli av tak med glatte plastplater, i alle fall ved brattere helling enn 18 grader. Er snølasten mer enn 250 kg pr. m2, må dimensjonene økes. Dette gjelder ikke stolper og lekter, som er solide nok.

 

 

Stolpene

Stolpene bør være minst 98 x 98 mm. Vil du unngå sprekker, som det gjerne blir i grove materialer, kan du spikre sammen to stk. 48 x 98 mm. Da er det enkelt å lage opplegg for bærebjelken, ved å la den ene stolpedelen være litt kortere enn den andre. Du kan eventuelt lage doble stolper, for eksempel to stk. 48 x 148 mm som festes på hver side av bærebjelken. En kloss under drageren, i nederkant og midt på stolpen, gjør stolpen stiv og binder det hele sammen.

 

Bærebjelkene

Dragerne eller bærebjelkene må tilpasses avstanden mellom stolpene. Inntil 2,5 m er det tilstrekkelig med 48 x 198 mm. Er spennet mer enn 2,5 m, spikrer du sammen to stk. 48 x 148 mm. Er spennet mer enn 3 m, spikrer du sammen 2 stk. 48 x 173 mm.

Sperrene

Taksperrene skal ligge med maksimum 60 cm avstand. De skal ha en dimensjon på 48 x 98 mm ved et spenn på rundt 2 m, 48 x 123 for 2,5 m, 48 x 148 for 3 m og 48 x 173 mm for spenn over 3,5 m. Vi påstår ikke at konstruksjonen knekker sammen ved litt lengre spenn, men snølasten kan gjøre at taket bøyer seg, og den buen får du aldri rettet opp igjen.

Blir spennet på bærebjelkene for langt, og du ikke ønsker å bruke grovere dimensjoner, kan du redusere spennet ved å sette opp skråstøtter fra vegg- og hjørnestolper. For at de ikke skal gli, må skråstøttene felles inn i hakk både i bærebjelke og vegg/stolpe, og stolpene må være solide nok til å kunne oppta det store sideveis presset.

 

 

Lekter og tekking med plater

Bruk kraftige lekter, for eksempel 36/48 x 48 mm, lagt med 60 cm avstand. Denne dimensjonen er god å arbeide med, og gir godt skrufeste uten å sprekke. Lekteavstanden kan variere litt for de ulike tekkematerialene, så det er viktig å sjekke leverandørens monteringsanvisninger først. På vindutsatte steder bør lekter, sperrer og toppsvill forankres med beslag.

Plastplater blir forholdsvis sprø i kulde, og plutselige belastninger er nok til at de sprekker eller knekker helt. Derfor bør de unngås der det er fare for snøras fra et høyereliggende tak.

Takrenner må vurderes. Dersom takvannet plasker ned og gjør vegg eller andre konstruksjoner våte, monterer du takrenner og sørger for nedløp som leder vannet vekk fra vegg og fundament.

 

Finn produktene på byggmakker.no

  • Helene Nilsen

    Hei :-)
    Jeg jobber som markedssjef i Plastmo AS og vi leverer mye av de plastplatene som monteres rundt i det ganske land. Et viktig poeng når disse platene monteres er at sperrer/lekter som vender opp mot platen males/beises hvit eller dekkes med hvit lektetape. Da unngår du varmeutvikling pga. plate mot gulnet/mørkt treverk og platen vil holde seg pen mye lenger :-)