Lag kjøkken ute

Jo flere funksjoner vi kan flytte utendørs, desto mer kan vi nyte av sommeren. Sjelden er vel livet bedre enn når bordet er dekket ute og gode dufter brer seg. Det er ikke så kompliserte konstruksjoner som skal til for å bli sommerkokk i det fri.

Inne er kjøkkenet fullt av finesser. Ute tar vi det enkelt! En real fjøl og en god kniv, og den røffe utekokken er i gang. Nåja, litt mer utstyr kan kanskje ikke skade. Litt planlegging i forkant må også til.

Det er mange praktiske og estetiske forhold å ta hensyn til for den som vil bygge et utekjøkken. Det må fylle de funksjonelle behovene du har når maten skal tilberedes. Og det må utformes slik at det kler huset og utemiljøet.

Vil du lage et skikkelig kjøkken ute med vegger og tak, vurder hvilke materialer som passer best til konstruksjoner og overflater: Tre, mur, stein, fliser, glass eller andre materialer. Utformingen må ses i sammenheng med tomta, med stil og form på huset og terrassen.

Det mest praktiske er å ha utekjøkkenet så nær kjøkkenet inne som mulig. Da er det enkelt å bruke strøm og vann inne, og en trenger kanskje ikke opplegg for dette ute. Om en likevel vil ha vann og strøm ut, er det en enklere og rimeligere sak når en likevel har opplegg og avløp ført fram like innenfor veggen.

Ute kan vi ikke oppbevare alt av redskaper og ingredienser. Du vil oppleve at det blir ganske mye utstyr som skal fraktes fram og tilbake. Også derfor er det en fordel med kort vei fra innekjøkken til utekjøkken.

Et naturlig valg er også å legge utekjøkkenet i nær kontakt med spiseplassen ute. Men til grillen kan det gjerne være en viss avstand slik at os ikke sjenerer.

Noen viktige valg

  • Skal utekjøkkenet ha tak? Det beskytter både deg og kjøkkenet mot nedbør og sterk sol. Du kan oppbevare mer ute, og alt holder seg penere enn om det står utsatt for vær og vind. Det beste er en fast takkonstruksjon, gjerne med samme type tekking som hustaket. Men du kan også velge gjennomskinnelige plater for å få mest mulig lys. Skjermingen kan også løses med markise eller et solseil av lerret.
  • Hvor skal utekjøkkenet bygges? Legges det inntil en av husets yttervegger, kan kanskje hustaket forlenges eller takskjegget trekkes nedover. Et lite nytt takutspring kan eventuelt festes til husveggen. Slik kan du også legge utekjøkkenet i tilknytning til bod eller garasje. Passer det best med et frittstående byggverk, kan konstruksjonen samtidig tjene som skjerm mot vind og innsyn.
  • Hva skal utekjøkkenet inneholde? Ønskelisten kan være lang: Arbeidsbenk og frastillingsplass, oppheng og oppbevaringsplass, utepeis og grill, vannkran og vask, utelys og varmetilskudd, el-uttak for bruk av vaffeljern og wok. Har du ikke plass til alt, prioriter det du vil ha mest glede av til daglig.

Lag en tegning

Under planleggingen bør du rådføre deg med fagfolk som kan anbefale dimensjoner på bærebjelker, stolper og beslag. Det er lurt å lage en tegning av det du skal bygge, både for planleggingens skyld og for å lette det videre arbeidet. Det beste er å tegne en plan sett rett ovenfra og et oppriss sett rett forfra.

For en terrasse brukes vanligvis en målestokk på 1 : 100. Da er 1 cm på tegningen 100 cm i virkeligheten. Detaljplaner til et utekjøkken trenger du kanskje å tegne opp i 1 : 20. Det er enkelt med et vanlig rutepapir med 5 x 5 mm ruter. Da vil hver rute bli 10 cm i virkeligheten.

Mange har vanskelig for å danne seg et tredimensjonalt inntrykk ut fra plantegninger. Ønsker du en enda bedre visualisering, kan du tegne inn løsningen på en fotoprint. Ta et bilde av stedet der utekjøkkenet skal bygges. Ta en utskrift på papir, dekk ut det aktuelle feltet med korrekturlakk og tegn inn planene dine.

Inne er kjøkkenet fullt av finesser. Ute tar vi det enkelt! En real fjøl og en god kniv, og den røffe utekokken er i gang. Nåja, litt mer utstyr kan kanskje ikke skade. Litt planlegging i forkant må også til.

Det er mange praktiske og estetiske forhold å ta hensyn til for den som vil bygge et utekjøkken. Det må fylle de funksjonelle behovene du har når maten skal tilberedes. Og det må utformes slik at det kler huset og utemiljøet.

Vil du lage et skikkelig kjøkken ute med vegger og tak, vurder hvilke materialer som passer best til konstruksjoner og overflater: Tre, mur, stein, fliser, glass eller andre materialer. Utformingen må ses i sammenheng med tomta, med stil og form på huset og terrassen.

Det mest praktiske er å ha utekjøkkenet så nær kjøkkenet inne som mulig. Da er det enkelt å bruke strøm og vann inne, og en trenger kanskje ikke opplegg for dette ute. Om en likevel vil ha vann og strøm ut, er det en enklere og rimeligere sak når en likevel har opplegg og avløp ført fram like innenfor veggen.

Ute kan vi ikke oppbevare alt av redskaper og ingredienser. Du vil oppleve at det blir ganske mye utstyr som skal fraktes fram og tilbake. Også derfor er det en fordel med kort vei fra innekjøkken til utekjøkken.

Et naturlig valg er også å legge utekjøkkenet i nær kontakt med spiseplassen ute. Men til grillen kan det gjerne være en viss avstand slik at os ikke sjenerer.

Noen viktige valg

  • Skal utekjøkkenet ha tak? Det beskytter både deg og kjøkkenet mot nedbør og sterk sol. Du kan oppbevare mer ute, og alt holder seg penere enn om det står utsatt for vær og vind. Det beste er en fast takkonstruksjon, gjerne med samme type tekking som hustaket. Men du kan også velge gjennomskinnelige plater for å få mest mulig lys. Skjermingen kan også løses med markise eller et solseil av lerret.
  • Hvor skal utekjøkkenet bygges? Legges det inntil en av husets yttervegger, kan kanskje hustaket forlenges eller takskjegget trekkes nedover. Et lite nytt takutspring kan eventuelt festes til husveggen. Slik kan du også legge utekjøkkenet i tilknytning til bod eller garasje. Passer det best med et frittstående byggverk, kan konstruksjonen samtidig tjene som skjerm mot vind og innsyn.
  • Hva skal utekjøkkenet inneholde? Ønskelisten kan være lang: Arbeidsbenk og frastillingsplass, oppheng og oppbevaringsplass, utepeis og grill, vannkran og vask, utelys og varmetilskudd, el-uttak for bruk av vaffeljern og wok. Har du ikke plass til alt, prioriter det du vil ha mest glede av til daglig.

Lag en tegning

Under planleggingen bør du rådføre deg med fagfolk som kan anbefale dimensjoner på bærebjelker, stolper og beslag. Det er lurt å lage en tegning av det du skal bygge, både for planleggingens skyld og for å lette det videre arbeidet. Det beste er å tegne en plan sett rett ovenfra og et oppriss sett rett forfra.

For en terrasse brukes vanligvis en målestokk på 1 : 100. Da er 1 cm på tegningen 100 cm i virkeligheten. Detaljplaner til et utekjøkken trenger du kanskje å tegne opp i 1 : 20. Det er enkelt med et vanlig rutepapir med 5 x 5 mm ruter. Da vil hver rute bli 10 cm i virkeligheten.

Mange har vanskelig for å danne seg et tredimensjonalt inntrykk ut fra plantegninger. Ønsker du en enda bedre visualisering, kan du tegne inn løsningen på en fotoprint. Ta et bilde av stedet der utekjøkkenet skal bygges. Ta en utskrift på papir, dekk ut det aktuelle feltet med korrekturlakk og tegn inn planene dine.