Slik legger du ditt nye gulv

Heltregulv bør om mulig spikres eller helst skrus til underlaget. Vanlige parkett- eller laminatgulv, som ikke er så utsatt for krymp, legges flytende, dvs. at elementene «klikkes» sammen uten å festes til underlaget. Liming av parkett er så å si forlatt som metode!

Flytende gulv som klikkes sammen

Et stort fremskritt, som ble introdusert for godt over 10 år siden, er flytende gulv som legges med det såkalte «klikksystemet». Det vil si at hvert bord er utstyrt med et enkelt mekanisk låsesystem som erstatter det tradisjonelle lim/spiker/skruer i not og fjær.

Det går superraskt å legge et gulv på denne måten, og skjøtene blir tette og fine. Dessuten trenger du ikke være så nøye med å legge første rad snorrett inntil veggen, bordene retter seg automatisk inn. Det er nemlig ikke mulig å låse bordene til hverandre hvis de ikke ligger helt rett.

En stor fordel ved dette er at bordene kan tas fra hverandre igjen. Hvis du skal flytte, kan du i teorien ta gulvet med deg, eller du kan flytte det fra stuen til barneværelset.

 

Se utvalget av gulv på byggmakker.no

 

Legging av gulvbord i heltre

Her skal vi omtale hvordan massive gulvbord legges på bjelker eller tilfarere. Slike gulvbord finnes i ulke materialer, primært furu og gran, men også i løvtre. Materialbredden varierer fra 70 til 180 mm. Tykkelsen er fra 14 til 30 mm. Som nevnt må bordene være minst 21 mm tykke for å tåle spennet mellom bjelker med 60 cm avstand.

Det vanligste er å feste bordene med spiker eller skruer. Disse slås eller skrus inn i ca. 45 graders vinkel innerst i fjæren og ned i bjelken under. Deretter bruker du en slagkloss og banker neste bord på plass, som skjuler spiker/skruer.

Vi anbefaler å bruke drill med bit og skrue istedenfor hammer og spiker. Bruker du hammeren, er det lett å bomme på spikerhodet, og det blir skader i bordet. Du må også bruke dor for å slå hodet helt inn. Skulle du montere feil, er det ikke enkelt å fjerne spikeren uten å ødelegge fjæren – en skrue er derimot uproblematisk å løsne. Skruene må ha delgjenger, dvs. at gjengene ikke går helt opp til skruehodet. Dermed klemmer de bordene tettere til gulvbjelken.

For at resultatet skal bli bra, må underlaget være plant: Bjelker må flukte eksakt, og gammelt gulv eller plater må ikke bule. I så fall avretter du som forklart på de foregående sidene.

Etter at underlaget er kontrollert og evt. skjevheter utbedret, må du finne ut om veggen du skal legge første bordrad inntil, er rett. Hvis deler av veggen buer og du presser det første bordet eller første parkettlengde inntil en slik vegg (med like brede kiler mellom), vil første rad følge den skjeve veggen. Skjevheten vil selvsagt forplante seg over hele gulvet, og du vil få store problemer med å slå gulvbordene tett sammen.

 

Se utvalget av gulv på byggmakker.no

 

Flytende gulv som klikkes sammen

Et stort fremskritt, som ble introdusert for godt over 10 år siden, er flytende gulv som legges med det såkalte «klikksystemet». Det vil si at hvert bord er utstyrt med et enkelt mekanisk låsesystem som erstatter det tradisjonelle lim/spiker/skruer i not og fjær.

Det går superraskt å legge et gulv på denne måten, og skjøtene blir tette og fine. Dessuten trenger du ikke være så nøye med å legge første rad snorrett inntil veggen, bordene retter seg automatisk inn. Det er nemlig ikke mulig å låse bordene til hverandre hvis de ikke ligger helt rett.

En stor fordel ved dette er at bordene kan tas fra hverandre igjen. Hvis du skal flytte, kan du i teorien ta gulvet med deg, eller du kan flytte det fra stuen til barneværelset.

 

Se utvalget av gulv på byggmakker.no

 

Legging av gulvbord i heltre

Her skal vi omtale hvordan massive gulvbord legges på bjelker eller tilfarere. Slike gulvbord finnes i ulke materialer, primært furu og gran, men også i løvtre. Materialbredden varierer fra 70 til 180 mm. Tykkelsen er fra 14 til 30 mm. Som nevnt må bordene være minst 21 mm tykke for å tåle spennet mellom bjelker med 60 cm avstand.

Det vanligste er å feste bordene med spiker eller skruer. Disse slås eller skrus inn i ca. 45 graders vinkel innerst i fjæren og ned i bjelken under. Deretter bruker du en slagkloss og banker neste bord på plass, som skjuler spiker/skruer.

Vi anbefaler å bruke drill med bit og skrue istedenfor hammer og spiker. Bruker du hammeren, er det lett å bomme på spikerhodet, og det blir skader i bordet. Du må også bruke dor for å slå hodet helt inn. Skulle du montere feil, er det ikke enkelt å fjerne spikeren uten å ødelegge fjæren – en skrue er derimot uproblematisk å løsne. Skruene må ha delgjenger, dvs. at gjengene ikke går helt opp til skruehodet. Dermed klemmer de bordene tettere til gulvbjelken.

For at resultatet skal bli bra, må underlaget være plant: Bjelker må flukte eksakt, og gammelt gulv eller plater må ikke bule. I så fall avretter du som forklart på de foregående sidene.

Etter at underlaget er kontrollert og evt. skjevheter utbedret, må du finne ut om veggen du skal legge første bordrad inntil, er rett. Hvis deler av veggen buer og du presser det første bordet eller første parkettlengde inntil en slik vegg (med like brede kiler mellom), vil første rad følge den skjeve veggen. Skjevheten vil selvsagt forplante seg over hele gulvet, og du vil få store problemer med å slå gulvbordene tett sammen.

 

Se utvalget av gulv på byggmakker.no