Overflatebehandling av muren

Utvendig må muren overflatebehandles for å sikre at den blir vann- og lufttett. Slemming kan brukes når murverket er jevnt murt, eller skal være under bakken. Utvendig lønner det seg alltid å pusse muren.

Slemming

Før du slemmer, må du fylle fuger og sår med mørtel. Bruk helst fabrikkfremstilt slemmemørtel som blandes ut i mørteldunk med drill og visp. Under påføringen må slemmingen røres om av og til, ellers kan tørrstoffet synke til bunns og overflaten bli ujevn. Vanntett slemmemørtel påføres i minimum to sjikt. Legg slemmemørtel på et stålbrett og trekk på muren. Kost så flaten med en vanndyppet gresskost.

Regn 4 kg tørrmørtel pr. m2 for første strøk, og 2 kg/m2 for annet strøk. Ved behov kan ytterligere ett strøk påføres. Slemmemørtel stivner fort – ikke bland for mye. I sterkt sollys må flaten dekkes for å hindre for rask uttørking. Husk å ettervanne (dusje) veggen med jevne mellomrom de første dagene.

 

FINN DINE BYGGEVAREPRODUKTER HER

 

Puss

Puss er alltid bedre utvendig enn slemming, og skal bygges opp i tre sjikt – grunning, hovedpuss og sluttpuss – slik at det blir en regn- og lufttett overflate.

Glassfiberarmert fiberpuss

Glassfiberarmert fiberpuss består av en pussmørtel som er iblandet fibre av glass. Den ferdige pussen er ytterligere forsterket ved at et armeringsnett av glassfiber bakes inn i pussen. Fiberpussen er lett å påføre og gir en svært solid og bestandig puss. Fremgangsmåten er som følger:

1. Fiberpussen trekkes på i 4–6 mm sjikt og rettes av med rettholt.

2. Armeringsnett bakes inn med stålbrett.

3. Etter 1–3 dager trekkes nytt sjikt på i 3–4 mm og filses, kostes eller brettskures.

4. Etter ca. 14 dager kan sluttbehandling/maling påføres (se Maling av murvegger).


LES OGSÅ: HVORDAN MALE MURVEGGEN

Slemming

Før du slemmer, må du fylle fuger og sår med mørtel. Bruk helst fabrikkfremstilt slemmemørtel som blandes ut i mørteldunk med drill og visp. Under påføringen må slemmingen røres om av og til, ellers kan tørrstoffet synke til bunns og overflaten bli ujevn. Vanntett slemmemørtel påføres i minimum to sjikt. Legg slemmemørtel på et stålbrett og trekk på muren. Kost så flaten med en vanndyppet gresskost.

Regn 4 kg tørrmørtel pr. m2 for første strøk, og 2 kg/m2 for annet strøk. Ved behov kan ytterligere ett strøk påføres. Slemmemørtel stivner fort – ikke bland for mye. I sterkt sollys må flaten dekkes for å hindre for rask uttørking. Husk å ettervanne (dusje) veggen med jevne mellomrom de første dagene.

 

FINN DINE BYGGEVAREPRODUKTER HER

 

Puss

Puss er alltid bedre utvendig enn slemming, og skal bygges opp i tre sjikt – grunning, hovedpuss og sluttpuss – slik at det blir en regn- og lufttett overflate.

Glassfiberarmert fiberpuss

Glassfiberarmert fiberpuss består av en pussmørtel som er iblandet fibre av glass. Den ferdige pussen er ytterligere forsterket ved at et armeringsnett av glassfiber bakes inn i pussen. Fiberpussen er lett å påføre og gir en svært solid og bestandig puss. Fremgangsmåten er som følger:

1. Fiberpussen trekkes på i 4–6 mm sjikt og rettes av med rettholt.

2. Armeringsnett bakes inn med stålbrett.

3. Etter 1–3 dager trekkes nytt sjikt på i 3–4 mm og filses, kostes eller brettskures.

4. Etter ca. 14 dager kan sluttbehandling/maling påføres (se Maling av murvegger).


LES OGSÅ: HVORDAN MALE MURVEGGEN