Maling av murvegger

En mur er ikke evigvarende. Den største faren er at fuktighet trenger inn. Siden det for eksempel er fuktigere inne i en kjeller eller i et boligrom enn det utenfor, er det viktig at denne fukten ikke stenges inne – verken i rommet eller i selve muren.

Valg av uheldige malingstyper i forhold til underlaget er ofte årsak til avskalling og skader i overflate og underlag. Dette gjelder både ubehandlede og tidligere malte flater.

Generelt anbefales det ikke organiske malinger basert på akryl, lateks eller pliolite på pusset murverk. Disse danner et filmbelegg på overflaten og er diffusjonstette. Dette er spesielt kritisk for murvegger i boliger. Det er viktig å følge produsentenes malingssystemer. Du får gode råd i din Byggmakker-butikk.

FINN DINE MALINGSPRODUKTER HER

Nytt murverk

På nytt murverk med sementbasert puss anbefales diffisjonsåpne malinger:

  • Sementmaling
  • Silikonhartsmaling
  • Silikatmaling

Malingene påføres i to omganger: grunning og toppstrøk. Eventuelt kan det benyttes en gjennomfarget sluttpuss. Malingsprodusentene selger produkter som er beregnet for overflatebehandling av mur.

 

 

Tidligere malt mur

Eldre murverk kan være malt med diffusjonstette malinger som oljemaling eller lateks-/akrylbaserte malinger. Er denne muren svært skadet, er det aller beste å gå løs på muren med malingsfjerner før man reparerer de områdene som er skadet.

Benytt korrekt malingsfjerner i forhold til malingstype.

Er muren malt med kalkmaling, skal du holde deg til kalkmaling etter at eventuelle pusskader er reparert og veggen grunnet. Malingsfjerning er ikke påkrevet og har heller ingen virkning.

Er muren malt med sementmaling, kan alle malingstyper vi har omtalt overfor benyttes. All løs puss må fjernes. Bank på pussen med en hammer, da hører du lett hvor pussen sitter løst. Murverk fra før 1930-tallet er gjerne pusset med kalkpuss. Reparasjoner på slikt underlag må utføres med tilsvarende materiale. De skadede områdene grunnes med egnet grunning/seis. Den påførte pussen bearbeides etter at mørtelen har begynt å sette seg og filses over til slutt med et fuktig filsebrett.

Bruk kalkmaling på svak kalkpuss. Silikat- eller silikonhartsmaling, eventuelt sementmaling benyttes på sterkere puss. Overflaten grunnes før toppstrøk.

Er muren relativt skadefri og man kvier seg for å gå løs på muren med malingsfjerner, starter du med en grundig vask. Bruk et såpefritt rengjøringsmiddel, som for eksempel Kraftvask. Bruk skrubb og skyll godt, gjerne med høytrykksspyler.

Etter vask fjernes eventuell løs maling, mens skader i pussen repareres som nevnt over. Gå over reparasjonsområdene med en pussestein, for eksempel en murstein, for å fjerne topper. Disse feltene gis et ekstra grunningsstrøk før hele veggen males. Det er viktig å få klarlagt hva slags maling muren er malt med tidligere. Bruk samme malingstype. Er muren malt med oljemaling, lateks/ akrylmaling eller en emulsjonsmaling, anbefales det at du bruker en silikonhartsmaling. Også her er et grunningsstrøk påkrevet.


FÅ MALEMESTERENS BESTE TIPS HER

Valg av uheldige malingstyper i forhold til underlaget er ofte årsak til avskalling og skader i overflate og underlag. Dette gjelder både ubehandlede og tidligere malte flater.

Generelt anbefales det ikke organiske malinger basert på akryl, lateks eller pliolite på pusset murverk. Disse danner et filmbelegg på overflaten og er diffusjonstette. Dette er spesielt kritisk for murvegger i boliger. Det er viktig å følge produsentenes malingssystemer. Du får gode råd i din Byggmakker-butikk.

FINN DINE MALINGSPRODUKTER HER

Nytt murverk

På nytt murverk med sementbasert puss anbefales diffisjonsåpne malinger:

  • Sementmaling
  • Silikonhartsmaling
  • Silikatmaling

Malingene påføres i to omganger: grunning og toppstrøk. Eventuelt kan det benyttes en gjennomfarget sluttpuss. Malingsprodusentene selger produkter som er beregnet for overflatebehandling av mur.

 

 

Tidligere malt mur

Eldre murverk kan være malt med diffusjonstette malinger som oljemaling eller lateks-/akrylbaserte malinger. Er denne muren svært skadet, er det aller beste å gå løs på muren med malingsfjerner før man reparerer de områdene som er skadet.

Benytt korrekt malingsfjerner i forhold til malingstype.

Er muren malt med kalkmaling, skal du holde deg til kalkmaling etter at eventuelle pusskader er reparert og veggen grunnet. Malingsfjerning er ikke påkrevet og har heller ingen virkning.

Er muren malt med sementmaling, kan alle malingstyper vi har omtalt overfor benyttes. All løs puss må fjernes. Bank på pussen med en hammer, da hører du lett hvor pussen sitter løst. Murverk fra før 1930-tallet er gjerne pusset med kalkpuss. Reparasjoner på slikt underlag må utføres med tilsvarende materiale. De skadede områdene grunnes med egnet grunning/seis. Den påførte pussen bearbeides etter at mørtelen har begynt å sette seg og filses over til slutt med et fuktig filsebrett.

Bruk kalkmaling på svak kalkpuss. Silikat- eller silikonhartsmaling, eventuelt sementmaling benyttes på sterkere puss. Overflaten grunnes før toppstrøk.

Er muren relativt skadefri og man kvier seg for å gå løs på muren med malingsfjerner, starter du med en grundig vask. Bruk et såpefritt rengjøringsmiddel, som for eksempel Kraftvask. Bruk skrubb og skyll godt, gjerne med høytrykksspyler.

Etter vask fjernes eventuell løs maling, mens skader i pussen repareres som nevnt over. Gå over reparasjonsområdene med en pussestein, for eksempel en murstein, for å fjerne topper. Disse feltene gis et ekstra grunningsstrøk før hele veggen males. Det er viktig å få klarlagt hva slags maling muren er malt med tidligere. Bruk samme malingstype. Er muren malt med oljemaling, lateks/ akrylmaling eller en emulsjonsmaling, anbefales det at du bruker en silikonhartsmaling. Også her er et grunningsstrøk påkrevet.


FÅ MALEMESTERENS BESTE TIPS HER