Hva er U-verdi?

U-verdien (W/m2K) angir hvor god varmeisolasjonen er.

  • Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon

  • For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig en ergibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal

U-verdi er en varmegjennomgangskoeffisient som forteller hvor god varmeisoleringsevne en konstruksjon har. Enheten som brukes er W/m2K. U-verdi brukes som mål på hvor godt eller dårlig for eksempel vinduer, dører og vegger isolerer. Jo lavere verdi, jo bedre er evnen til å isolere.

En tømmervegg har en u-verdi på om lag 1, mens en yttervegg som følger Byggeforeskriften fra 2010 har mindre enn 0,22. Varmetapet gjennom en moderne vegg er altså mindre enn en firedel.


  • Jo lavere U-verdi dess bedre varmeisolasjon

  • For hver tiendedel vinduets U-verdi reduseres, får du en årlig en ergibesparelse på 10 kWh per m2 vindusareal

U-verdi er en varmegjennomgangskoeffisient som forteller hvor god varmeisoleringsevne en konstruksjon har. Enheten som brukes er W/m2K. U-verdi brukes som mål på hvor godt eller dårlig for eksempel vinduer, dører og vegger isolerer. Jo lavere verdi, jo bedre er evnen til å isolere.

En tømmervegg har en u-verdi på om lag 1, mens en yttervegg som følger Byggeforeskriften fra 2010 har mindre enn 0,22. Varmetapet gjennom en moderne vegg er altså mindre enn en firedel.