Nå kan du få mer støtte til energitiltak

Enovas oppdaterte støtteprogram for boligeierne gir gode muligheter til å få støtte for en rekke nye tiltak. - Dette bør være aktuelt for alle private boligeiere. Spesielt de som bor i eneboliger, tomannsboliger eller andre småhus, sier markedssjef boligprogram i Enova Tor Brekke.

 oktober 2013

Du kan få støtte til å hyre inn en kvalifisert energirådgiver som energimerker boligen og lager en liste over de oppgraderingstiltakene som vil gi størst effekt. 

- Enova kan støtte 50 prosent av den dokumenterte totalkostnaden til energirådgivingen, opp til maksimalt 5.000 kroner, forklarer Brekke, som viser til at det ligger en oversikt over energirådgivere du kan benytte deg av på Enovas hjemmesider.

- Støtte til oppgradering av bolig er et tilbud til de som tenker ambisiøst og har et helhetlig energifokus når de skal pusse opp, forteller Brekke. For å få støtte til noe av merkostnadene en oppgradering koster må du først ha benyttet en energirådgiver energimerke boligen og utarbeide en detaljert tiltaksplan. Oppgraderingen må redusere varmetapet med minst 30 prosent og oppvarmingen kan ikke være basert på fossile brensler og/eller elektrisk oppvarming alene.

Tor Brekke i Enova gir oss tips om støtteordninger

Støttenivåer

Det er to nivå for støtte. Kravene til energitiltak for å få støtte på nivå 1 er høyere enn på nivå 2.
Nivå 1: kr 700 per m², maksimalt kr 125 000 per søknad.
Nivå 2: kr 600 per m², maksimalt kr 110 000 per søknad.
Boligarealet før tiltak som legges til grunn ved beregning av støttebeløpet.

Se full utlysningstekst og vilkår for støtte hos enova.no.


Søknadsveiledning:
Enova Svarer, tlf. 800 49 003
facebook.com/enovasvarer
svarer@enova.no
enova.no

Les også
Slik foregår energirådgivning i praksis

 oktober 2013

Du kan få støtte til å hyre inn en kvalifisert energirådgiver som energimerker boligen og lager en liste over de oppgraderingstiltakene som vil gi størst effekt. 

- Enova kan støtte 50 prosent av den dokumenterte totalkostnaden til energirådgivingen, opp til maksimalt 5.000 kroner, forklarer Brekke, som viser til at det ligger en oversikt over energirådgivere du kan benytte deg av på Enovas hjemmesider.

- Støtte til oppgradering av bolig er et tilbud til de som tenker ambisiøst og har et helhetlig energifokus når de skal pusse opp, forteller Brekke. For å få støtte til noe av merkostnadene en oppgradering koster må du først ha benyttet en energirådgiver energimerke boligen og utarbeide en detaljert tiltaksplan. Oppgraderingen må redusere varmetapet med minst 30 prosent og oppvarmingen kan ikke være basert på fossile brensler og/eller elektrisk oppvarming alene.

Tor Brekke i Enova gir oss tips om støtteordninger

Støttenivåer

Det er to nivå for støtte. Kravene til energitiltak for å få støtte på nivå 1 er høyere enn på nivå 2.
Nivå 1: kr 700 per m², maksimalt kr 125 000 per søknad.
Nivå 2: kr 600 per m², maksimalt kr 110 000 per søknad.
Boligarealet før tiltak som legges til grunn ved beregning av støttebeløpet.

Se full utlysningstekst og vilkår for støtte hos enova.no.


Søknadsveiledning:
Enova Svarer, tlf. 800 49 003
facebook.com/enovasvarer
svarer@enova.no
enova.no

Les også
Slik foregår energirådgivning i praksis