Slik foregår energirådgivning i praksis

For å illustrere hvordan en energirådgiver jobber var vi med da Byggmakkers samarbeidspartner Bolig Enøk utarbeidet en energirapport for en enebolig på Bekkestua i Oslo.

oktober 2013

Huseierne ønsker å pusse opp og rehabilitere boligen på flere områder for å ivareta en god standard. De vil også å vurdere muligheten for å bytte energikilde for oppvarming av bolig og tappevann. Disse planene var utgangspunkt for hva slags tiltak energirådgiveren skulle finne frem til.

I løpet av befaringen av bygget, som ble oppført på 70-tallet, viser det seg snart mangler i energieffektiviteten. Flere steder er det gulvkaldt som et resultat av manglende tetting og isolasjon. Den nedgravde oljetanken som benyttes i forbindelse med oljefyren bør fjernes da det innføres forbud mot oljefyrer i privatboliger fra 2020.

Boligeiers planer:

• Bytte tak, pipe og renner
• Skifte samtlige vinduer og dører, bortsett fra kjellerdør.
• Ny fasade
• Renovere vaskerom
• Renovere kjøkken

Etter befaringen mates all tilgjengelig data inn i et simuleringsprogram. Gjennom flere simuleringer synliggjøres de ulike ulike valgene man kan ta og konsekvensene av disse. Dette er viktige elementer i rapporten som utformes.

Energimerket som inkluderes i rapporten viser at boligen i dag ligger på en rødfarget E. Fargekoden er oppvarmingskarakteren og den røde fargen kommer fra bruk av olje som hovedenergikilde. Bokstavkarakterene går fra A som beste og G som dårligste med tanke på energieffektiviteten. E ligger under middels i skalaen og det er dermed rom for forbedringer på begge deler av energimerket. Simuleringen viser at det vil være mulig å nå en gul A dersom alle tiltak som anbefales blir gjennomført og oljefyren erstattes med væske/vann varmepumpe, eller en grønn B dersom oljefyren erstattes med pelletsbrenner og solfangere. Energirapporten gir altså boligeierne et godt beslutningsgrunnlag.

Anbefalte tiltak for energieffektivisering og heving av komfort fra enøk-rapporten er:

 1. Skifte alle vinduer og dører i huset til nye med U-verdi 1,2 eller lavere. Store vinduer i stue med fast karm, anbefales byttet til nye med U-verdi 1,0 og 3-lags glass
  Bakgrunnen for dette rådet er at energibelegg i vinduer først kom i 1997, nye vinduer er dermed vesentlig bedre.

 2. Fjerning av eksisterende oljetank og ny drenering rundt huset
  Oljetanken som ligger nedgravd ved den ene veggen bør fjernes. Samtidig som det likevel er en gravemaskin tilstede bør boligeier benytte anledningen til å legge om dreneringen rundt huset. Dette kan forebygge skader, blant annet fra røtter, som ofte kan komme etter så lang tid etter at bygget ble oppført. Enova støtter utfasing av oljekjel med overgang til fornybar varmeløsning med inntil kr 25.000,-.

 3. Etterisolere yttervegger utvendig i underetasjen med 100mm EPS som pusses over terreng, med egnet duk under terreng
  Dette er et smart tiltak dersom boligeier drenerer på nytt, da kan man benytte anledningen til å etterisolere veggene utvendig. Dette tiltaket bidrar til å skape et bedre inneklima i sokkeletasjen da varm fuktig inneluft ikke lenger vil kondensere mot de kalde ytterveggene.

 4. Etterisolere yttervegger i 1. og 2. etg utvendig.
  Ved etterisolering kan boligeier halvere varmetapet gjennom veggen.

 5. Etterisolere utvendig tak.
  Fôre på 150mm på dagens undertak og fullisolere denne.

 6. Etterisolere kaldt loftsareal.
  Endre loftet fra “kaldt luftet loft” til «kaldt uluftet loft». Det anbefales å etablere ventilasjonskanaler for balansert ventilasjon før det etterisoleres på loftet.

 7. Installere balansert ventilasjon.
  Balansert ventilasjon tar vare på minimum 70 prosent av varmen fra luften som går ut og bruker denne varmen til å forvarme den friske luften som trekkes inn. Det reduserer oppvarmingsbehovet betydelig.

 8. Etablere gulvvarme ved oppgradering av vaskerom, bad og ved evt. etablering av bad i kjeller.
  Vannbåren gulvvarme gir mer jevn og behagelig varme. Viftekonvektorer eller tradisjonelle radiatorer kan benyttes i rom hvor det ikke skal gjøres tiltak i gulvene.

 9. Ettermontere rentbrennende peisinnsats der det i dag er åpne peiser
  En rentbrennende ovn har en god effektivitet, gjerne rundt 80 prosent. Til sammenligning har en åpen peis ofte mindre effektektivitet enn 50 prosent. Det kan være et godt tiltak å velge en vedovn eller peisinnsats med vannkappe slik at fyringen også bidrar til vannoppvarming kombinert med varmepumpe og/eller solfangere.

 10. Erstatte dagens oljekjel med ny/nye varmekilder.
  Dersom tiltakene over blir gjennomført er behovet for tilført effekt nær halvert. Det betyr at boligeier kan velge en betydelig mindre varmekilde enn før. Både pelletskjel og væske/vann varmepumpe er gode alternativer.

Samlet vil de anbefalte tiltakene redusere behovet for kjøpt energi og øke boligkomforten. Samtidig vil boligen bevarer sine estetiske kvaliteter og heve verdien på boligen.

Les også
Nå kan du få mer støtte til energitiltak

 

oktober 2013

Huseierne ønsker å pusse opp og rehabilitere boligen på flere områder for å ivareta en god standard. De vil også å vurdere muligheten for å bytte energikilde for oppvarming av bolig og tappevann. Disse planene var utgangspunkt for hva slags tiltak energirådgiveren skulle finne frem til.

I løpet av befaringen av bygget, som ble oppført på 70-tallet, viser det seg snart mangler i energieffektiviteten. Flere steder er det gulvkaldt som et resultat av manglende tetting og isolasjon. Den nedgravde oljetanken som benyttes i forbindelse med oljefyren bør fjernes da det innføres forbud mot oljefyrer i privatboliger fra 2020.

Boligeiers planer:

• Bytte tak, pipe og renner
• Skifte samtlige vinduer og dører, bortsett fra kjellerdør.
• Ny fasade
• Renovere vaskerom
• Renovere kjøkken

Etter befaringen mates all tilgjengelig data inn i et simuleringsprogram. Gjennom flere simuleringer synliggjøres de ulike ulike valgene man kan ta og konsekvensene av disse. Dette er viktige elementer i rapporten som utformes.

Energimerket som inkluderes i rapporten viser at boligen i dag ligger på en rødfarget E. Fargekoden er oppvarmingskarakteren og den røde fargen kommer fra bruk av olje som hovedenergikilde. Bokstavkarakterene går fra A som beste og G som dårligste med tanke på energieffektiviteten. E ligger under middels i skalaen og det er dermed rom for forbedringer på begge deler av energimerket. Simuleringen viser at det vil være mulig å nå en gul A dersom alle tiltak som anbefales blir gjennomført og oljefyren erstattes med væske/vann varmepumpe, eller en grønn B dersom oljefyren erstattes med pelletsbrenner og solfangere. Energirapporten gir altså boligeierne et godt beslutningsgrunnlag.

Anbefalte tiltak for energieffektivisering og heving av komfort fra enøk-rapporten er:

 1. Skifte alle vinduer og dører i huset til nye med U-verdi 1,2 eller lavere. Store vinduer i stue med fast karm, anbefales byttet til nye med U-verdi 1,0 og 3-lags glass
  Bakgrunnen for dette rådet er at energibelegg i vinduer først kom i 1997, nye vinduer er dermed vesentlig bedre.

 2. Fjerning av eksisterende oljetank og ny drenering rundt huset
  Oljetanken som ligger nedgravd ved den ene veggen bør fjernes. Samtidig som det likevel er en gravemaskin tilstede bør boligeier benytte anledningen til å legge om dreneringen rundt huset. Dette kan forebygge skader, blant annet fra røtter, som ofte kan komme etter så lang tid etter at bygget ble oppført. Enova støtter utfasing av oljekjel med overgang til fornybar varmeløsning med inntil kr 25.000,-.

 3. Etterisolere yttervegger utvendig i underetasjen med 100mm EPS som pusses over terreng, med egnet duk under terreng
  Dette er et smart tiltak dersom boligeier drenerer på nytt, da kan man benytte anledningen til å etterisolere veggene utvendig. Dette tiltaket bidrar til å skape et bedre inneklima i sokkeletasjen da varm fuktig inneluft ikke lenger vil kondensere mot de kalde ytterveggene.

 4. Etterisolere yttervegger i 1. og 2. etg utvendig.
  Ved etterisolering kan boligeier halvere varmetapet gjennom veggen.

 5. Etterisolere utvendig tak.
  Fôre på 150mm på dagens undertak og fullisolere denne.

 6. Etterisolere kaldt loftsareal.
  Endre loftet fra “kaldt luftet loft” til «kaldt uluftet loft». Det anbefales å etablere ventilasjonskanaler for balansert ventilasjon før det etterisoleres på loftet.

 7. Installere balansert ventilasjon.
  Balansert ventilasjon tar vare på minimum 70 prosent av varmen fra luften som går ut og bruker denne varmen til å forvarme den friske luften som trekkes inn. Det reduserer oppvarmingsbehovet betydelig.

 8. Etablere gulvvarme ved oppgradering av vaskerom, bad og ved evt. etablering av bad i kjeller.
  Vannbåren gulvvarme gir mer jevn og behagelig varme. Viftekonvektorer eller tradisjonelle radiatorer kan benyttes i rom hvor det ikke skal gjøres tiltak i gulvene.

 9. Ettermontere rentbrennende peisinnsats der det i dag er åpne peiser
  En rentbrennende ovn har en god effektivitet, gjerne rundt 80 prosent. Til sammenligning har en åpen peis ofte mindre effektektivitet enn 50 prosent. Det kan være et godt tiltak å velge en vedovn eller peisinnsats med vannkappe slik at fyringen også bidrar til vannoppvarming kombinert med varmepumpe og/eller solfangere.

 10. Erstatte dagens oljekjel med ny/nye varmekilder.
  Dersom tiltakene over blir gjennomført er behovet for tilført effekt nær halvert. Det betyr at boligeier kan velge en betydelig mindre varmekilde enn før. Både pelletskjel og væske/vann varmepumpe er gode alternativer.

Samlet vil de anbefalte tiltakene redusere behovet for kjøpt energi og øke boligkomforten. Samtidig vil boligen bevarer sine estetiske kvaliteter og heve verdien på boligen.

Les også
Nå kan du få mer støtte til energitiltak