DIY med heller:

Heller og belegningsstein kan du fint legge selv. Her viser vi deg hvordan.


Lirer eller avrettingssystem legges med ønsket fall mot avløp eller terreng. Avretting av settesandlag gjør du med rettholt. Ta omlag 3 meter bredde i hver operasjon.

 

 

Vibrasjonsplate benyttes for komprimering av underlaget og settesandlaget. Ta minimum 2 overkjøringer av underlaget før du igjen benytter rettholt og etterfyller masse. Husk at det er her du legger grunnlaget for et langsiktig godt resultat. Lirene ligger til det er ferdig komprimert på området. Spor etter lirer fylles opp og stampes når lirene fjernes.

 

Kontroller fall med rettholt, snor og vater eller laser. Husk å lage fall ut fra vegg. Det er også viktig med fall mot utløp i terreng, til avløpssystem eller overflatedrenering. Du får en effektiv avrenning dersom helningen er større enn 2,5 prosent.

 

 

Du starter med å legge ut stein ved å ta ut en rett vinkel på den lengste rette linja du ønsker å legge på. Benytt snorer og vær nøyaktig med å holde vinkler og retning i fugene. Detaljer: Rulleskift legges ut mot kant som en ramme. Dette virker også stabiliserende ved at klipping av stein da blir mellom to hele steiner og ikke direkte ut mot kant.

 

 

Kontroll av retningen gjøres ved at du legger 5-6 rader i lengderetning av dekket og kontrollerer opp mot rettholt. Juster stein inntil rettholt i hele leggebredden. Kontroll av forbandt gjøres ved å benytte snor og visuell kontroll ved å sikte.

 

 

Tilpasning av stein gjør du med en steinsaks. Du kan kappe helt ned til cirka 3 centimeter. Mindre tilpasninger gjøres ved å benytte vinkelsliper med diamantblad. Unngå små stein i dekket ved å fordele kappingen på to nærliggende steiner.

 

 

Dekket skal fuges med riktig fugesand. Du bruker fraksjon 0-1 mm for Herregårdsstein og 0-2 mm for øvrige produkter. Nå finnes også herdende fugesand som gir mer stabile fuger hvor sanden ikke vaskes bort med nedbør og som hindrer groe.

 

 

Fugesand kostes ut over dekket og komprimeres deretter med vibrasjonsplate. Dette sikrer at fugene fylles godt opp og at dekket «setter» seg.

NB! Ikke bruk vibrasjonsplate på heller med tykkelse under 7 cm.


Når du skal legge heller og belegningsstein
IKKE GLEM….

  •  fall og drenering

  • ledning til lys og plassering av lys

  • fugeavstand på 2-5 millimeters mellomrom mellom steinene, også på stein uten fugeknast for å få plass til fugesand

  • fugesanden må oppbevares tørt. Det letter arbeidet at dekket er tørt før fuging.

 

Instruksjonsvideoer fra Asak

Se hvordan legge heller eller belegningssteing - montering av lys - lage trapp? Klikk her for å se instruksjonsvideoer fra Asak

 


Lirer eller avrettingssystem legges med ønsket fall mot avløp eller terreng. Avretting av settesandlag gjør du med rettholt. Ta omlag 3 meter bredde i hver operasjon.

 

 

Vibrasjonsplate benyttes for komprimering av underlaget og settesandlaget. Ta minimum 2 overkjøringer av underlaget før du igjen benytter rettholt og etterfyller masse. Husk at det er her du legger grunnlaget for et langsiktig godt resultat. Lirene ligger til det er ferdig komprimert på området. Spor etter lirer fylles opp og stampes når lirene fjernes.

 

Kontroller fall med rettholt, snor og vater eller laser. Husk å lage fall ut fra vegg. Det er også viktig med fall mot utløp i terreng, til avløpssystem eller overflatedrenering. Du får en effektiv avrenning dersom helningen er større enn 2,5 prosent.

 

 

Du starter med å legge ut stein ved å ta ut en rett vinkel på den lengste rette linja du ønsker å legge på. Benytt snorer og vær nøyaktig med å holde vinkler og retning i fugene. Detaljer: Rulleskift legges ut mot kant som en ramme. Dette virker også stabiliserende ved at klipping av stein da blir mellom to hele steiner og ikke direkte ut mot kant.

 

 

Kontroll av retningen gjøres ved at du legger 5-6 rader i lengderetning av dekket og kontrollerer opp mot rettholt. Juster stein inntil rettholt i hele leggebredden. Kontroll av forbandt gjøres ved å benytte snor og visuell kontroll ved å sikte.

 

 

Tilpasning av stein gjør du med en steinsaks. Du kan kappe helt ned til cirka 3 centimeter. Mindre tilpasninger gjøres ved å benytte vinkelsliper med diamantblad. Unngå små stein i dekket ved å fordele kappingen på to nærliggende steiner.

 

 

Dekket skal fuges med riktig fugesand. Du bruker fraksjon 0-1 mm for Herregårdsstein og 0-2 mm for øvrige produkter. Nå finnes også herdende fugesand som gir mer stabile fuger hvor sanden ikke vaskes bort med nedbør og som hindrer groe.

 

 

Fugesand kostes ut over dekket og komprimeres deretter med vibrasjonsplate. Dette sikrer at fugene fylles godt opp og at dekket «setter» seg.

NB! Ikke bruk vibrasjonsplate på heller med tykkelse under 7 cm.


Når du skal legge heller og belegningsstein
IKKE GLEM….

  •  fall og drenering

  • ledning til lys og plassering av lys

  • fugeavstand på 2-5 millimeters mellomrom mellom steinene, også på stein uten fugeknast for å få plass til fugesand

  • fugesanden må oppbevares tørt. Det letter arbeidet at dekket er tørt før fuging.

 

Instruksjonsvideoer fra Asak

Se hvordan legge heller eller belegningssteing - montering av lys - lage trapp? Klikk her for å se instruksjonsvideoer fra Asak