Skrueguide til terrassen

For å lykkes med tredekke eller treterrasse er det alfa og omega at du velger riktige skruer. Både tresort, størrelse på terrassen og omgivelser har mye å si.

 juli 2014

For å unngå sprekker og fliser anbefales det å bruke skrue med borspiss. Det gjør også at jobben går raskere i og med at skruen hugger direkte i trevirke. Med en terrassseskrue av høy kvalitet kan du være trygg på at du får et pent resultat og en terrasse som holder lenge.

1. Rett valg av festemiddel for montering av bærebjelke

Uansett hvilken fasade du skal feste bærebjelken på, er det viktig å sørge for at forankringen skjer i husets bærende del, for eksempel i et bjelkelag. Hvilke skruer du skal bruke avhenger av hva slags fasade du har.

For trefasader
Dersom bærebjelken skal festes i en trefasade, bruker du treskruen HEX™ – en moderne utgave av den tradisjonelle franske treskruen. Med denne oppnår du sterkere montering og mindre risiko for sprekkdannelse ved skruingen.

ESSVE treskrue HEX™.


For teglfasade/hullteglfasade
Det er som regel uproblematisk å feste bærebjelker i bærende teglfasader. Hvis det derimot er snakk om en forblendet fasade, må du finne ut hvor stor belastning den er konstruert for å tåle. Montering i de nederste lagene er mindre risikabelt, men dersom bærebjelken skal festes høyere opp, må du være forsiktig. I enkelte tilfeller kan det være bedre å feste bærebjelken i husets rammeverk. Bruk ESSVE fasadeplugg GXL.

ESSVE fasadeplugg GXL.


For lettbetong/lecafasade (Leca®, Siporex®, blåbetong etc.)
Pussede fasader er gjerne av Leca eller lettbetong. For disse er det viktig å prøve å komme så dypt inn i steinen som mulig; man skal helst passere steinens sentrum. Lettbetongskruen Heavy Load er et nytt smart festemiddel som skrus dypt rett inn i lettbetongen uten at man trenger å forhåndsbore.


ESSVE lettbetongskrue Heavy Load.


For betongfasade
Det mest takknemlige materialet å feste bærebjelken i, er betong. Vær oppmerksom på at nyere underlag kan være kledd med en isoporkant som minner om betong. Når du borer, vil du merke at det bare er ca. 1 cm betong etterfulgt av ca. 10 cm isopor. Deretter er det et nytt betonglag. Du må derfor sørge for å forankre bærebjelken i det indre betonglaget. Vi anbefaler fasadeplugg eller ekspansjonsbolt.

ESSVE fasadeplugg.


ESSVE ekspansjonsbolt.

 


2. Til vinkelbeslag/hullplater/bjelkesko

For å få til rask og korrekt montering av vinkelbeslag, hullplater og
bjelkesko anbefaler vi å bruke beslagskruer fremfor beslagspiker. Det er imidlertid viktig at man ikke «overtrekker» skruen. TX20-bits kreves.

ESSVE beslagskrue.

 

3. Skjøting og endeskruing

Ved skjøting av bjelkelag og ved endeskruing av rammeverk er det viktig at man velger en skrue med litt kraftigere dimensjoner. Ettersom en treramme alltid er i bevegelse, kan en for liten dimensjon gå ut over festemiddelets levetid og styrke.

Bruk ESSVE HEXTM treskrue til bjelkelag og ESSVE Cutters® treskrue ved endeskruing.

ESSVE CUTTERS® treskrue.

 


4. Større terrasse, sterkere terrasseskrue

Ved større konstruksjoner (over 60 m2) forekommer det flere bevegelser i trevirket. Vær derfor nøye med å velge en rustfri skrue av en dimensjon som tåler at virket beveger seg.

Velg for eksempel ESSVE Torpedo Max III rustfri A2, etterfølgeren til Nordens beste terrasseskrue ifølge Testfakta.

 

5. Til montering i fjell og stein

ECM ankermasse er det rette festemiddelet å bruke for montering av stolpesko i stein eller fjell. For korrekt montering, se en instruksjonsfilm på www.essve.com/cm

 

 

Se utvalget av Terrasseskruer på Byggmakker.no

 

 

 

 juli 2014

For å unngå sprekker og fliser anbefales det å bruke skrue med borspiss. Det gjør også at jobben går raskere i og med at skruen hugger direkte i trevirke. Med en terrassseskrue av høy kvalitet kan du være trygg på at du får et pent resultat og en terrasse som holder lenge.

1. Rett valg av festemiddel for montering av bærebjelke

Uansett hvilken fasade du skal feste bærebjelken på, er det viktig å sørge for at forankringen skjer i husets bærende del, for eksempel i et bjelkelag. Hvilke skruer du skal bruke avhenger av hva slags fasade du har.

For trefasader
Dersom bærebjelken skal festes i en trefasade, bruker du treskruen HEX™ – en moderne utgave av den tradisjonelle franske treskruen. Med denne oppnår du sterkere montering og mindre risiko for sprekkdannelse ved skruingen.

ESSVE treskrue HEX™.


For teglfasade/hullteglfasade
Det er som regel uproblematisk å feste bærebjelker i bærende teglfasader. Hvis det derimot er snakk om en forblendet fasade, må du finne ut hvor stor belastning den er konstruert for å tåle. Montering i de nederste lagene er mindre risikabelt, men dersom bærebjelken skal festes høyere opp, må du være forsiktig. I enkelte tilfeller kan det være bedre å feste bærebjelken i husets rammeverk. Bruk ESSVE fasadeplugg GXL.

ESSVE fasadeplugg GXL.


For lettbetong/lecafasade (Leca®, Siporex®, blåbetong etc.)
Pussede fasader er gjerne av Leca eller lettbetong. For disse er det viktig å prøve å komme så dypt inn i steinen som mulig; man skal helst passere steinens sentrum. Lettbetongskruen Heavy Load er et nytt smart festemiddel som skrus dypt rett inn i lettbetongen uten at man trenger å forhåndsbore.


ESSVE lettbetongskrue Heavy Load.


For betongfasade
Det mest takknemlige materialet å feste bærebjelken i, er betong. Vær oppmerksom på at nyere underlag kan være kledd med en isoporkant som minner om betong. Når du borer, vil du merke at det bare er ca. 1 cm betong etterfulgt av ca. 10 cm isopor. Deretter er det et nytt betonglag. Du må derfor sørge for å forankre bærebjelken i det indre betonglaget. Vi anbefaler fasadeplugg eller ekspansjonsbolt.

ESSVE fasadeplugg.


ESSVE ekspansjonsbolt.

 


2. Til vinkelbeslag/hullplater/bjelkesko

For å få til rask og korrekt montering av vinkelbeslag, hullplater og
bjelkesko anbefaler vi å bruke beslagskruer fremfor beslagspiker. Det er imidlertid viktig at man ikke «overtrekker» skruen. TX20-bits kreves.

ESSVE beslagskrue.

 

3. Skjøting og endeskruing

Ved skjøting av bjelkelag og ved endeskruing av rammeverk er det viktig at man velger en skrue med litt kraftigere dimensjoner. Ettersom en treramme alltid er i bevegelse, kan en for liten dimensjon gå ut over festemiddelets levetid og styrke.

Bruk ESSVE HEXTM treskrue til bjelkelag og ESSVE Cutters® treskrue ved endeskruing.

ESSVE CUTTERS® treskrue.

 


4. Større terrasse, sterkere terrasseskrue

Ved større konstruksjoner (over 60 m2) forekommer det flere bevegelser i trevirket. Vær derfor nøye med å velge en rustfri skrue av en dimensjon som tåler at virket beveger seg.

Velg for eksempel ESSVE Torpedo Max III rustfri A2, etterfølgeren til Nordens beste terrasseskrue ifølge Testfakta.

 

5. Til montering i fjell og stein

ECM ankermasse er det rette festemiddelet å bruke for montering av stolpesko i stein eller fjell. For korrekt montering, se en instruksjonsfilm på www.essve.com/cm

 

 

Se utvalget av Terrasseskruer på Byggmakker.no