Økt krav til kontroll og dokumentasjon av arbeider på bad og våtrom

I 2013 ble det registrert over 80.000 vannskader i Norge, og utbetalinger for vannskader samme år var på drøye 3,6 milliarder kroner. De økonomiske og praktiske konsekvensene av fuktlekkasjer i våtrom er store, og for å sikre bedre kvalitet både av prosjektering og av utførelse ble uavhengig kontroll innført i 2013.

desember 2014

Vannskader

En boligforsikring dekker som regel følgeskadene av en vannskade når et vannrør sprekker eller når det oppstår en annen plutselig skade, som for eksempel lekkasje fra varmtvannsberederen.

Men hva med skader som ikke utløser utbetalinger?
Skader som blant annet oppstår på grunn av fukt, kondens og igjen sopp og råte i konstruksjonen? Eller drypplekkasje fra ødelagte pakninger? Dette er skader som kan føre til at gulv må rives og at rom må bygges opp på nytt. Og byggherre må selv stå for utbedringene med de kostnader det medfører. Det føres dessverre ikke statistikk over skader som ikke dekkes av en vanlig boligforsikring, men det snakkes om store mørketall.

Heldigvis skjerpes kravene til kontroll og dokumentasjon på arbeider som tilhører våtrommet, både på prosjekteringsnivå og på det utførende nivå. Plan- og bygningsloven gir overordnede retningslinjer og krav til det som skal bygges. DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet) som forvalter vårt regelverk har som målsetting å redusere mengden feil og mangler. De økonomiske og praktiske konsekvensene av fuktlekkasjer i våtrom er store, og for å sikre bedre kvalitet både av prosjektering og av utførelse ble uavhengig kontroll innført i 2013.

 

 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll skal utføres på områder som har betydning for HMS og hvor konsekvensene av feil er alvorlige. Hensikten er som sagt å bidra til at det bygges boliger med riktig kvalitet, samt å redusere byggefeil. Uavhengig kontroll skal gjennomføres på nye boliger og andre søknadspliktige tiltak.

På våtrom i tiltaksklasse 1 skal blant annet følgende kontrolleres:

  • At det er foretatt tilstrekkelig prosjektering
  • Det skal foretas en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget
  • At nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig
  • At produktene er brukt i samsvar med forutsetningene

 

 

 

NS 3600, Norsk Standard 3600

Fra 01.01.2015 krever Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk boligsalgsrapport basert på NS 3600. Rapporten definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Det opereres med tilstandsgrad TG 0-3, hvor 0 er feilfritt.

Det er viktig for boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider da dette vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Mangelfull eller ingen dokumentasjon av hva som er gjort bak flisene på badet kan koste dyrt. Kan en ikke dokumentere hva som er gjort bak flisene på badet vil en risikere å få TG 2, som igjen kan føre til reduksjon i verditakst på opptil flere hundre tusen.

 

 

 

desember 2014

Vannskader

En boligforsikring dekker som regel følgeskadene av en vannskade når et vannrør sprekker eller når det oppstår en annen plutselig skade, som for eksempel lekkasje fra varmtvannsberederen.

Men hva med skader som ikke utløser utbetalinger?
Skader som blant annet oppstår på grunn av fukt, kondens og igjen sopp og råte i konstruksjonen? Eller drypplekkasje fra ødelagte pakninger? Dette er skader som kan føre til at gulv må rives og at rom må bygges opp på nytt. Og byggherre må selv stå for utbedringene med de kostnader det medfører. Det føres dessverre ikke statistikk over skader som ikke dekkes av en vanlig boligforsikring, men det snakkes om store mørketall.

Heldigvis skjerpes kravene til kontroll og dokumentasjon på arbeider som tilhører våtrommet, både på prosjekteringsnivå og på det utførende nivå. Plan- og bygningsloven gir overordnede retningslinjer og krav til det som skal bygges. DIBK (Direktoratet for Byggkvalitet) som forvalter vårt regelverk har som målsetting å redusere mengden feil og mangler. De økonomiske og praktiske konsekvensene av fuktlekkasjer i våtrom er store, og for å sikre bedre kvalitet både av prosjektering og av utførelse ble uavhengig kontroll innført i 2013.

 

 

Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll skal utføres på områder som har betydning for HMS og hvor konsekvensene av feil er alvorlige. Hensikten er som sagt å bidra til at det bygges boliger med riktig kvalitet, samt å redusere byggefeil. Uavhengig kontroll skal gjennomføres på nye boliger og andre søknadspliktige tiltak.

På våtrom i tiltaksklasse 1 skal blant annet følgende kontrolleres:

  • At det er foretatt tilstrekkelig prosjektering
  • Det skal foretas en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget
  • At nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig
  • At produktene er brukt i samsvar med forutsetningene

 

 

 

NS 3600, Norsk Standard 3600

Fra 01.01.2015 krever Eiendomsmeglerforetakenes Forening obligatorisk boligsalgsrapport basert på NS 3600. Rapporten definerer krav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig minst skal omfatte for at kjøper og selger skal ha et beslutningsgrunnlag i forbindelse med omsetning av bolig. Det opereres med tilstandsgrad TG 0-3, hvor 0 er feilfritt.

Det er viktig for boligeier å ta vare på all dokumentasjon av utførte arbeider da dette vil legges til grunn ved fastsetting av tilstandsgrad. Mangelfull eller ingen dokumentasjon av hva som er gjort bak flisene på badet kan koste dyrt. Kan en ikke dokumentere hva som er gjort bak flisene på badet vil en risikere å få TG 2, som igjen kan føre til reduksjon i verditakst på opptil flere hundre tusen.