Nye byggeregler fra 1. juli

Nå kan du bygge garasje eller andre frittliggende bygg på inntil 50 kvadratmeter uten å sende søknad til kommunen eller varsle naboen. Men før du går i gang må du undersøke hva, hvor og hvor mye du har lov til å bygge på tomten din.

Marianne Senderud - 1. juli 2015


Selv om byggeprosessen frem til ny garasje er langt raskere, er det imidlertid ikke bare å gå i gang. Direktoratet for byggkvalitet har lansert veiviseren "Bygg uten å søke" som hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke. Du får svar på om du må søke kommunen om dispensasjon eller om du kan tilpasse bygningen så du slipper å søke.

 

 

Dette kan du bygge uten å søke fra 1. juli

 1. Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter

 2. Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din

 3. Garasjen kan ikke ha kjeller

 4. Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft

 5. Maksimal mønehøyde er 4,0 meter

 6. Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

 7. Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger


Kilde: Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no

Marianne Senderud - 1. juli 2015


Selv om byggeprosessen frem til ny garasje er langt raskere, er det imidlertid ikke bare å gå i gang. Direktoratet for byggkvalitet har lansert veiviseren "Bygg uten å søke" som hjelper deg å finne ut om du kan bygge uten å søke. Du får svar på om du må søke kommunen om dispensasjon eller om du kan tilpasse bygningen så du slipper å søke.

 

 

Dette kan du bygge uten å søke fra 1. juli

 1. Garasjen kan være inntil 50 kvadratmeter

 2. Det må være minimum 1,0 meter fra garasjen til nabogrensen, og minimum 1,0 meter til huset eller annen bygning på tomten din

 3. Garasjen kan ikke ha kjeller

 4. Garasjen kan bare ha en etasje, men kan ha et mindre oppbevaringsloft

 5. Maksimal mønehøyde er 4,0 meter

 6. Maksimal gesimshøyde er 3,0 meter

 7. Garasjen må ikke bygges over eksisterende vann- og avløpsledninger


Kilde: Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no