20.000 kr i tilskudd til balansert ventilasjon fra Enova

Enova har nå innført tilskudd til ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende boliger. Tilskuddsordningen skal bidra til reduserte klimagassutslipp gjennom omlegging til fornybare og fleksible varmeløsninger i norske boliger.

september 2015


Balansert ventilasjon gir ren og frisk luft innendørs hele året. I tillegg gjenvinnes over 80 prosent av varmen i inneluften før den slippes ut. At Enova innfører dette tilskuddet viser at myndighetene har fått øynene opp for at balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner er viktig også i eksisterende boliger. Balansert ventilasjon er nærmest å betrakte som standard i nye boliger.

 

Bestill tid hos en av Byggmakkers energispesialister

Les mer om hvordan Byggmakker kan hjelpe deg å tenke energieffektivt og smart

 

 

Energieffektiv ventilasjon for norske forhold

Med sin produktportefølje av luftbehandlingsaggregater og lange erfaring med balansert ventilasjon, er Flexit den største leverandøren på det norske boligmarkedet. Ventilasjonssystemene er utviklet for å fungere optimalt gjennom hele året og de er robuste med lavt lydnivå, høy virkningsgrad og lav SFP-verdi.

Les mer om balansert ventilasjon på Flexit sin hjemmeside.

 

Enkelt å få tilskudd

Tilskudd til balansert ventilasjon beregnes som 25 prosent av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. Maksimalt tilskuddsbeløp per prosjekt er kr. 20.000. I følge en rapport * fra Enova gjennomgår ca 30.000 boliger en omfattende energirehabilitering pr år. Det vil si at blant annet vinduer byttes, tak skiftes og boligen etterisoleres.

Boligen gjøres dermed tettere for å spare energi og for å øke komforten. Men i en stor del av disse blir ikke ventilasjon tilstrekkelig ivaretatt. Dette medfører et dårlig inneklima hvor fuktig luft ikke blir fjernet.

 

*Kilde: Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering i norske bygg. Enova 2012


Les mer på Enovas hjemmesider om kriterier, hvem som kan søke og hvordan få tilskudd.

 

Ta kontakt med oss i Byggmakker - vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning når det gjelder ventilasjon i ny eller eksisterende bolig.

 

 

september 2015


Balansert ventilasjon gir ren og frisk luft innendørs hele året. I tillegg gjenvinnes over 80 prosent av varmen i inneluften før den slippes ut. At Enova innfører dette tilskuddet viser at myndighetene har fått øynene opp for at balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinner er viktig også i eksisterende boliger. Balansert ventilasjon er nærmest å betrakte som standard i nye boliger.

 

Bestill tid hos en av Byggmakkers energispesialister

Les mer om hvordan Byggmakker kan hjelpe deg å tenke energieffektivt og smart

 

 

Energieffektiv ventilasjon for norske forhold

Med sin produktportefølje av luftbehandlingsaggregater og lange erfaring med balansert ventilasjon, er Flexit den største leverandøren på det norske boligmarkedet. Ventilasjonssystemene er utviklet for å fungere optimalt gjennom hele året og de er robuste med lavt lydnivå, høy virkningsgrad og lav SFP-verdi.

Les mer om balansert ventilasjon på Flexit sin hjemmeside.

 

Enkelt å få tilskudd

Tilskudd til balansert ventilasjon beregnes som 25 prosent av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. Maksimalt tilskuddsbeløp per prosjekt er kr. 20.000. I følge en rapport * fra Enova gjennomgår ca 30.000 boliger en omfattende energirehabilitering pr år. Det vil si at blant annet vinduer byttes, tak skiftes og boligen etterisoleres.

Boligen gjøres dermed tettere for å spare energi og for å øke komforten. Men i en stor del av disse blir ikke ventilasjon tilstrekkelig ivaretatt. Dette medfører et dårlig inneklima hvor fuktig luft ikke blir fjernet.

 

*Kilde: Potensial- og barrierestudie. Energieffektivisering i norske bygg. Enova 2012


Les mer på Enovas hjemmesider om kriterier, hvem som kan søke og hvordan få tilskudd.

 

Ta kontakt med oss i Byggmakker - vi hjelper deg gjerne med råd og veiledning når det gjelder ventilasjon i ny eller eksisterende bolig.