Effektiv og miljøvennlig oppvarming

Selv med lite varmetap vil det være behov for oppvarming. Dette varmebehovet bør vi sørge for å dekke så effektivt og miljøvennlig som mulig. På litt sikt vil dette også gi god økonomi.

I innledningen til dette kapitlet skrev vi noe om energiformer, og at det er et poeng å benytte energi av lav kvalitet til oppvarming. For å få til dette er det en stor fordel om man har vannbåren varme i huset, vi sier at vann er en energibærer som gir god fleksibilitet. Dersom du har vannbåren varme i huset, enten i form av radiatorer eller varmerør i gulvene, har du stor frihet til å velge oppvarmingskilde. Det å installere slik varme i hus der det ikke finnes fra før, er så omfattende at det sjelden er aktuelt.

Solvarme

Sola er en sterk og gratis energikilde, om enn noe upålitelig. Den billigste og mest effektive måten å utnytte sola på, er oppvarming gjennom vinduene. Sørvendte vinduer uten tett vegetasjon foran, fanger opp mye varme vinterstid, og mindre varme om sommeren. Vinduer mot øst og vest er derimot mer effektive til å fange varmen sommermorgener og -kvelder, da vi gjerne kunne klart oss uten.

Akkurat orienteringen på huset er det ikke mye å gjøre med når det først ligger der, men det finnes flere måter å utnytte solvarmen på. Solfangere har lenge vært utnyttet til å varme opp tappevann i sydlige land, men de enkle utgavene med vannrør på taket som er populære i Hellas og Tyrkia, er helt uegnet i et land med frost og kulde.

Nå finnes det typer som ikke bare tåler å stå ute, men som er effektive selv i minusgrader, dersom bare sola skinner. De er særlig godt egnet til å varme opp tappevann, så familier med dusjelskende tenåringsbarn kan redusere strømforbruket med et par tusen kilowattimer i året ved å installere 5–10 kvadratmeter solfanger på tak eller vegg. Dersom du har vannbåren oppvarming, kan den også bidra til romoppvarmingen, men det kan være vanskelig å lagre nok varme til at det monner mye, og du må ha et betydelig større solfangeranlegg.

Varmepumper

En varmepumpe er en oppfinnelse som gjør det mulig å flytte varme fra et kaldere til et varmere sted ved hjelp av strøm. Kilden til varme kan være uteluft, avtrekksluft, jord, sjø eller fjell, og varmen kan avgis til innelufta, til vann som brukes til å varme opp boligen, eller til tappevann. Hvor mye varme som avgis i forhold til hvor mye strøm som brukes, såkalt varmefaktor eller COP, avhenger av typen varmepumpe og av hvor mye temperaturen må økes.

En varmepumpe som skal varme opp tappevann ved hjelp av uteluft en kald vinterdag, vil ha mye dårligere varmefaktor enn en som skal varme opp vann til gulvvarme fra for eksempel sjøvann. Høy varmefaktor er gunstig for deg, men les nøye hvilke betingelser varmefaktoren er målt ved.

De billigste varmepumpene er luft/luft-varmepumper. Disse egner seg for alle hus og leiligheter med noenlunde åpen planløsning, og som har mulighet for å plassere utedelen slik at den ikke er til sjenanse. Disse utedelene lager nemlig en del støy. Besparelsen blir størst der hvor oppvarmingssesongen er lang. Et par uten barn som bor i en stor og ikke så godt isolert enebolig, kan spare mye mer på en luft/luft-varmepumpe enn en stor familie i en ny, liten leilighet.

Dersom boligen er utstyrt med radiatorer eller vannvarme i gulvene, er det gunstig å bruke en varmepumpe til å varme opp dette vannet. Varmen kan du hente fra uteluft, eller fra jord, fjell eller sjø. Uteluft er billigere å utnytte enn de andre varmekildene, men vær oppmerksom på støyen. I tillegg inneholder utelufta minst varme når vi trenger den mest, mens de andre varmekildene harmyemerjevntemperaturgjennomåret.Varmerduoppmed luft/luft- eller luft/vann-varmepumpe, og bor i et område med kalde vintre, bør du ha en vedovn eller annen varmekilde i tillegg.

I innledningen til dette kapitlet skrev vi noe om energiformer, og at det er et poeng å benytte energi av lav kvalitet til oppvarming. For å få til dette er det en stor fordel om man har vannbåren varme i huset, vi sier at vann er en energibærer som gir god fleksibilitet. Dersom du har vannbåren varme i huset, enten i form av radiatorer eller varmerør i gulvene, har du stor frihet til å velge oppvarmingskilde. Det å installere slik varme i hus der det ikke finnes fra før, er så omfattende at det sjelden er aktuelt.

Solvarme

Sola er en sterk og gratis energikilde, om enn noe upålitelig. Den billigste og mest effektive måten å utnytte sola på, er oppvarming gjennom vinduene. Sørvendte vinduer uten tett vegetasjon foran, fanger opp mye varme vinterstid, og mindre varme om sommeren. Vinduer mot øst og vest er derimot mer effektive til å fange varmen sommermorgener og -kvelder, da vi gjerne kunne klart oss uten.

Akkurat orienteringen på huset er det ikke mye å gjøre med når det først ligger der, men det finnes flere måter å utnytte solvarmen på. Solfangere har lenge vært utnyttet til å varme opp tappevann i sydlige land, men de enkle utgavene med vannrør på taket som er populære i Hellas og Tyrkia, er helt uegnet i et land med frost og kulde.

Nå finnes det typer som ikke bare tåler å stå ute, men som er effektive selv i minusgrader, dersom bare sola skinner. De er særlig godt egnet til å varme opp tappevann, så familier med dusjelskende tenåringsbarn kan redusere strømforbruket med et par tusen kilowattimer i året ved å installere 5–10 kvadratmeter solfanger på tak eller vegg. Dersom du har vannbåren oppvarming, kan den også bidra til romoppvarmingen, men det kan være vanskelig å lagre nok varme til at det monner mye, og du må ha et betydelig større solfangeranlegg.

Varmepumper

En varmepumpe er en oppfinnelse som gjør det mulig å flytte varme fra et kaldere til et varmere sted ved hjelp av strøm. Kilden til varme kan være uteluft, avtrekksluft, jord, sjø eller fjell, og varmen kan avgis til innelufta, til vann som brukes til å varme opp boligen, eller til tappevann. Hvor mye varme som avgis i forhold til hvor mye strøm som brukes, såkalt varmefaktor eller COP, avhenger av typen varmepumpe og av hvor mye temperaturen må økes.

En varmepumpe som skal varme opp tappevann ved hjelp av uteluft en kald vinterdag, vil ha mye dårligere varmefaktor enn en som skal varme opp vann til gulvvarme fra for eksempel sjøvann. Høy varmefaktor er gunstig for deg, men les nøye hvilke betingelser varmefaktoren er målt ved.

De billigste varmepumpene er luft/luft-varmepumper. Disse egner seg for alle hus og leiligheter med noenlunde åpen planløsning, og som har mulighet for å plassere utedelen slik at den ikke er til sjenanse. Disse utedelene lager nemlig en del støy. Besparelsen blir størst der hvor oppvarmingssesongen er lang. Et par uten barn som bor i en stor og ikke så godt isolert enebolig, kan spare mye mer på en luft/luft-varmepumpe enn en stor familie i en ny, liten leilighet.

Dersom boligen er utstyrt med radiatorer eller vannvarme i gulvene, er det gunstig å bruke en varmepumpe til å varme opp dette vannet. Varmen kan du hente fra uteluft, eller fra jord, fjell eller sjø. Uteluft er billigere å utnytte enn de andre varmekildene, men vær oppmerksom på støyen. I tillegg inneholder utelufta minst varme når vi trenger den mest, mens de andre varmekildene harmyemerjevntemperaturgjennomåret.Varmerduoppmed luft/luft- eller luft/vann-varmepumpe, og bor i et område med kalde vintre, bør du ha en vedovn eller annen varmekilde i tillegg.