Søkeresultat

11.02.2013 – Kunnskap

Festemidler av mange slag

Spiker, skruer og beslag finnes i svært mange typer og dimensjoner – avhengig av hvilken funksjon de skal ha og om de skal brukes inne el...

Les mer
12.02.2013 – Kunnskap

Innføring i skruer, spiker og festeplugger

Hvilke festemidler du bør bruke til de ulike underlagene, er av og til gitt, av og til valgfritt. Det er ikke mulig å lage noen oversikt ...

Les mer
02.06.2016 – Inspirasjon

Fra slitt platting til sommerperle: Lot naturen få fritt spillerom

Da hyttas uteareal skulle få seg et løft var det naturen som satt rammene for planleggingen.

Les mer